El Prat de Llobregat

Cap a un Pla Local de Salut

  • Actualitzat:
  • Creat:

Revista "El Prat"

Recentment, des de l’Ajuntament hem posat en marxa el Consell Municipal de Salut, un òrgan de participació que vol promoure la implicació col·lectiva en el disseny i desenvolupament de les polítiques de salut pública a la ciutat. La creació d’aquest consell fou un dels compromisos electorals que els socialistes vam adquirir a les darreres eleccions municipals.

Aquest consell el componen representants dels grups polítics del consistori, els serveis de salut de la Generalitat i entitats de tot tipus vinculades o interessades en la salut. Un dels encàrrecs principals del consell és l’elaboració del Pla Local de Salut, una eina per dissenyar i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma equitativa i eficient. Quan parlem de salut, sovint pensem en afeccions o malalties. Però hem d’entendre la salut d’una manera molt més àmplia, com un estat de benestar físic, mental i social. La millora de la salut de la població no passa per incrementar únicament els serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i socials.

La salut, doncs, té una dimensió mediambiental, esportiva, de serveis socials i educatius, i fins i tot econòmica. L’estratègia per desenvolupar accions amb aquesta visió és disposar d’un Pla de Salut.